Trường THPT Thuận Châu Phối hợp Với Tỉnh đoàn Sơn La và Huyện Đoàn Thuận Châu tuyên truyền ngày hội " Văn hóa giao thông"